Remaining lifetime prediction for nonlinear degradation device with random effect
Zhongyi CAI, Yunxiang CHEN, Jiansheng GUO, Qiang ZHANG, Huachun XIANG
Journal of Systems Engineering and Electronics . 2018, (5): 1101 -1110 .  DOI: 10.21629/JSEE.2018.05.20