Half space object classification via incident angle based fusion of radar and infrared sensors
Zhenyu HE, Xiaodong ZHUGE, Junxiang WANG, Shihao YU, Yongjun XIE, Yuxiong ZHAO
Journal of Systems Engineering and Electronics . 2022, (5): 1025 -1031 .  DOI: 10.23919/JSEE.2022.000100