Reliability analysis for wireless communication networks via dynamic Bayesian network
Shunqi YANG, Ying ZENG, Xiang LI, Yanfeng LI, Hongzhong HUANG
Journal of Systems Engineering and Electronics . 2023, (5): 1368 -1374 .  DOI: 10.23919/JSEE.2023.000130